Yönetim Kurulu

Mütevelli Heyet Başkanı

Saime TOPTAN

Yönetim Kurulu Başkanı

Selim TÜRKER

Genel Sekreter

Yıldızfer HACIHASANOĞLU

Sayman

Mübeccel GIDIK

Üye

Miyase KILINÇ

Üye

Nefise Mübeccel GIDIK

Üye 

Nazife AKSUNGUR

Üye

Zehra ÖZKALAY