Vizyon ve Misyon

Türkiye Özürlüler Eğitim ve Dayanışma Vakfı (ÖZEV)

 

Türkiye Özürlüler Eğitim ve Dayanışma Vakfı 1994 yılında bir grup engelli birey ve onların aileleri tarafından kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur. Kurulduğu günden bugüne kadar engelli bireylerin hakları, onların bağımsız yaşamı, eğitimi ve rehabilitasyonu ve toplumsal entegrasyonu için çalışmalar gerçekleştiren ÖZEV bu hedefleri doğrultusunda gerek ulusal gerekse uluslararası sayısız proje gerçekleştirmiştir.

Engelliliği önlemek ve toplumu bilinçlendirmek amacıyla eğitim, tedavi, rehabilitasyon, istihdam, koruma, bakım, toplumsal yaşama katılım hizmetlerinin yanı sıra; engelli sorunları ile engelli haklarına yönelik politika ve proje üretmektedir.

ÖZEV; engelliyi yok saymayı insan onuruna hak ve özgürlüklerine yapılmış en büyük saldırı olarak kabul etmiş ve ‘’bütün engelli bireyler diğer vatandaşlarla ayna haklara sahiptir’’ ilkesini çalışma prensibi olarak benimsemiştir.

Türkiye Özürlüler Eğitim ve Dayanışma Vakfı uluslararası organizasyon olan “Disabled Peoples International (DPI)” üyesidir.

 

ÖZEV’in Amacı

 

Türkiye Özürlüler Eğitim ve Dayanışma Vakfı’nın tüzüğünde ÖZEV’in amacı; engellilerin eğitimleri, tedavileri, bakımları, sosyal hayata uyumları ve ekonomik gerekçelerinin teminat altına alınması gibi temel sorunların çözümüne katkıda bulunmak amacıyla aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunacağı öngörülmüştür.

 

 1. Engellilerin tedavileri ile tıbbi, mesleki ve sosyal rehabilitasyonu eğitim, bakım ve korunmaları, sosyal hayata uyumlarını sağlayacak okullar, tedavi merkezleri, kurslar, dinlenme merkezleri, araştırma enstitü vekuruluşları, sosyal faaliyet ve spor kulüpleri, misafirhaneler, yurtlar koruma ve bakımevleri, engellilerin istihdamına yönelik üretim merkezleri veya iş yerleri açmak; açılmasına katkıda bulunmak, açılmış olanları desteklemek, faaliyelerini sürdüren benzer kuruluşlara destek olmak ya da ortak faaliyetlerde bulunmak.
 2. Zihinsel engelliler başta olmak üzere tüm Engellilerin sosyal ve yasal haklarını korumak ve toplum tarafından benimsenmesini sağlamak, sosyal hayatta karşılaştıkları ve çözümleri vakfın imkanlarını aşan zorlukların giderilmesinde kamuoyu oluşturmak üzere çalışmalar yapmak.
 3. Vakıf kurucularının ve üyelerinin dayanışmasını ve birliğini temine yönelik sosyal iktisadi kurumlar oluşturmak.
 4. Vakfı tanıtabilmek ve vakfın amacını topluma anlatabilmek için konferanslar, seminerler ve benzeri toplantılar düzenleyerek kültürel faaliyetlerde bulunmak; vakfın gayesine uygun her türlü basın- yayın faaliyetlerinde bulunmak ve benzeri faaliyetleri desteklemek ya da ortak olmak.
 5. Engelli çocuklara yeterli ve ilgili standartlara uygun eğitimi verebilecek eğitici elemanların temini ve yetiştirilmesi için gerekli faaliyetlerde bulunmak; gerekirse bu amaca yönelik kurslar, seminerler ve okullar açmak, açılmasına katkıda bulunmak veya ortak olmak.
 6. Engelli çocuk doğumlarının asgariye indirilmesi amacıyla araştırmalar yapmak ya da yapılmasını sağlamak, bu alanda bilim kuruluşları, üniversiteler, ilgili bakanlıklar, yerel yönetimler vb. kuruluşlarla işbirliği yaparak alınacak tedbirlerin tespiti ve uygulamasında gerekli faaliyetlerde bulunmak, bunlara öncülük etmek ve yardımcı olmak.
 7. Engelli ailelerine yönelik rehberlik ve rehabilitasyon birimleri kurmakya da kurulmasına katkıda bulunmak.

 

Biz Neler Yapıyoruz?

 

 • Engelli bireylere yönelik gerçekleştirilen ayrımcılığı izler ve belgeler, ayrımcılıkla ilgili politika belgeleri üretir.
 • Engelliler ile ilgili konularda karar alma mekanizmalarına ulusal ve uluslararası düzeyde dahil olmak üzere çalışmalar gerçekleştirir.
 • Her türlü engellinin eğitim ve rehabilitasyon çalışmasını yapar.
 • Engelli ailelerine yönelik ücretsiz danışmanlık hizmeti verir.
 • Vakfımız bünyeside kurulan spor, müzik, tiyatro kulüpleri ile yeteneklerine göre öğrencilerini yetişitirir vesosyal hayata hazırlar.
 • Dünyada ve Türkiye’deki engelli sorunları ile ilgili politikave proje geliştirir, ilgili kurumlar nezdinde girişimlerde bulunur ve engellilerin sosyal ve ekonomik hakları ile ilgili kamusal çalışmalar yapar.
 • Engelli çocuklara dünya standartlarında eğitim verebilecek eğitici personelinin temini ve yetiştirilmesi için gerekli faaliyetlerde bulunur; buna yönelik seminerler düzenler, kurs veokullar açar.
 • Engelli çocuk doğumlarının asgariye indirilmesi için çalışmalar gerçekleştirir.
 • Vakfın amacı kapsamındaki her konuda araştırmalar yaparve bu konuda ilgli kuruluşlarla ortak çalışmalar yürütür.
 • Engellilerin üretken birey olarak topluma kazandırılabilmesi amacıyla atölye eğitimi, el becerileri geliştirmeye yönelik mesleki beceri kursları açar ve atölye çalışmalarını tamamlayan öğrencilerin istihdam süreçlerine katkı sağlar.
 • Oluşturulan gönüllü ‘’Paylaşım Kulübü’’ projesi ile engelli ailelerine dostluk çevresi sağlar.