Türkiye’de Engelli Ayrımcılığı ile Mücadelede İzleme-Belgeleme-Raporlama Yöntemiyle Sivil Toplum Kuruluşlarının Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi

Türkiye’de Engelli Ayrımcılığı ile Mücadelede İzleme-Belgeleme-Raporlama Yöntemiyle Sivil Toplum Kuruluşlarının Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi

 

 

 • Proje Adı: ‘Türkiye’de Engelli Ayrımcılığı ile Mücadelede İzleme, Belgeleme ve Raporlama Yöntemiyle Sivil Toplum Kuruluşlarının Kapasitesinin Geliştirilmesi’
 • Fon Sağlayıcı Kuruluş: Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Ortak Finansmanı
 • Proje Referans No: CSD-III/PC/100
 • Proje Ortakları: Türkiye Özürlüler Eğitim ve Dayanışma Vakfı (ÖZEV), ASPAYM-MADRID ve Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD)
 • Proje Uygulama Yeri: Ankara, İstanbul ve İspanya-Madrid
 • Proje Süresi: 13 Ay
 • Uygulama Dönemi: 15.10.2014 – 15.11.2015
 • Proje Bütçesi:151.433,89 EURO

 

Proje Hakkında:

‘Türkiye’de Engelli Ayrımcılığı ile Mücadelede İzleme, Belgeleme ve Raporlama Yöntemiyle Sivil Toplum Kuruluşlarının Kapasitesinin Geliştirilmesi’

Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından Finanse Edilen ve Avrupa Birliği Bakanlığı’nın Yararlanıcı Olduğu «Siyasi Kriterler Hibe Programı: Sivil Toplum Diyaloğu- III» Hibe Programı Kapsamında Desteklenmektedir.

“Türkiye’de Engelli Ayrımcılığı ile Mücadelede -İzleme-Belgeleme ve Raporlama- Yöntemiyle Sivil Toplum Kuruluşlarının Kapasitesinin Geliştirilmesi” başlıklı projemizin hedefi engelli hakları alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının -izleme, belgeleme ve raporlama- metotları ve araçlarıyla ayrımcılığa karşı mücadelede kapasitelerinin geliştirilerek, ayrımcılıkla etkili şekilde mücadele etmelerini sağlamaktır. Projenin eş-başvuran kuruluşu olan ASPAYM-MADRID aracılığı ile AB üyesi İspanya’da engelli ayrımcılığının izlenmesi, belgelendirilmesi ve raporlandırılması metotları ve araçları hakkında iyi uygulama örneği olarak bilgi sahibi olunacaktır.

Ayrımcılıkla Mücadelede Neden İzleme ve Sivil Toplum?

2010 yılında yapılan “Türkiye’de Gönüllü Kuruluşlarda Sivil Toplum Kültürü” başlıklı çalışma Türkiye’de sivil toplum kuruluşlarındaki sivil toplum algısına önemli bir ışık tutmaktadır. 2481 STK ile derinlemesine mülakat ile yapılan sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarını sınıflandıran ve analiz eden alanında yapılmış en kapsamlı çalışmadır. Bu çalışmanın sonuçlarına göre kendisini “savunucu” olarak tanımlayan sivil toplum kuruluşu toplam oranın sadece %30,2’sini oluşturmaktadır. Söz konusu “savunuculuk” tanımlaması ise engelli hakları alanında çalışmalar gerçekleştiren STK’larda daha kötü bir tablo izlemektedir. Engelli hakları alanında çalışmalar gerçekleştiren sivil toplum kuruluşları kendilerini “savunucu” olmaktan daha çok “yardımlaşma” ve “dayanışma” tanımlamaları ile ifade etmektedir.

 

Sivil toplum tarafından yapılan iyi bir izleme;

- mekanizmaları güçlendirmek,

- hükümetlere uluslararası standartları uygulamalarında yardım etmek;

- hükümetlere uluslararası standartları kabul etmeleri ve uygulamaları konusunda baskı yapmak;

- potansiyel çatışma alanları konusunda erken uyarıda bulunmak

için önemli bir araçtır.

Proje Kapsamında Yapılması Öngörülen Faaliyetler:

1- Engelli hakları alanında çalışan 15 STK’dan oluşan “Engelli Ayrımcılığı İzleme Platformu’nun” Oluşturulması

2- ASPAYM-MADRID Tarafından Platformu oluşturan 15 STK’nın İkişer Temsilcisinden Toplam 30 Engelli Hakları Savunucusuna “İzleme, Belgeleme ve Raporlama Metot ve Araçları” Eğitiminin Verilmesi ve Vaka/Fiil İzlemesi Yapılması

3- “Manual Oluşturma Çalışma Grubu” Çalışmaları

4- Manual Oluşturma Çalışma Grubu’nun Proje Eş-başvuran Kuruluşu ASPAYM-MADRID’e Çalışma Gezisi Gerçekleştirmesi

5- “Manual Oluşturma Çalışma Grubunun” kitapçık oluşturma çalışmalarına rehber olması için UN OHCHR’nin uluslararası kuruluşlar ve ve insan hakları örgütleri/aktivistleri için oluşturduğu “Training Manual on Human Rights” ve “Human Rights Training: A Manual on Human Rights Training Methodology” yayınlarının Türkçe’ye çevrilmesi

6- “Manual Oluşturma Çalışma Grubunun” nihai çıktı olarak “Engelli Ayrımcılığı İzleme, Belgeleme ve Raporlama” kitapçığını oluşturması ve ilgili kitapçığın İngilizce’ye çevrilmesi ve Türkçe-İngilizce basımının birarada gerçekleştirilmesi

7- Platformun engelli ayrımcılığına karşı yasa önerisi geliştirmek üzere iki çalıştay gerçekleştirmesi

8- Proje Genel Değerlendirme ve Kapanış Toplantısı

Proje Çıktıları:

 • Engelli ayrımcılığı izleme, belgeleme ve raporlama alanında kurumsal kapasitesi gelişmiş 15 sivil toplum kuruluşu
 • “Ayrımcılıkla Mücadele için İzleme, Belgeleme ve Raporlama Metot ve Araçları” eğitimini almış 30 engelli hakları savunucusu
 • “Engelli Ayrımcılığı İzleme, Belgeleme ve Raporlama” Kitapçığı
 • Yayınlar
 • BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’nin “Training Manual on Human Rights” ve “Human Rights Training: A Manual on Human Rights Training Methodology” yayınlarının Türkçe’ye çevirileri,
 • 2.500 adet “Engelli Ayrımcılığı İzleme, Belgeleme ve Raporlama” Kitapçığı