Toplumsal Bilinç Oluşturma

Engellilerin toplumda karşılaştığı sorunların çözmek amacıyla toplumsal bilinci oluşturucu eğitim çalışmaları yapar. Bu amacı gerçekleştirmek için ‘Paylaşım Kulübü’ kurulmuş, gönüllük sistemi geliştirilmiş, bir çok seminer, panel ve tv programları düzenlenerek toplum engellik konusunda bilgilendirilmiştir.