Sivil Toplum; AB - Türkiye Tanıtım Girişimi

Sivil Toplum; AB-Türkiye Tanıtım Girişimi

 

 

Bu proje, Başbakanlık Tanıtma Fonu tarafından desteklenmiştir. Projenin toplam bütçesi 100.000 YTL dır. Bütçenin % 50’si Başbakanlık Tanıtma Fonu tarafından % 50’si ise ÖZEV tarafından karşılanmıştır.

Proje iki farklı hedef kitleye hitap etmektedir. Bunların birincisi; Türkiye’nin AB’ye üyeliği konusunda karar verici olan AB parlamenterlerine Türkiye’yi tanıtmak, ikincisi ise Türkiye’deki üniversitelerde AB’yi tanıtmaktır. Projemizin birinci aşaması olan; Türkiye'yi AB parlamenterleri nezdinde tanıtma çalışması tamamlanmış ve tüm AB parlamenterlerine doğru bilgilerle Türkiye tanıtılmıştır. Projemizin ikinci aşaması olan, Türkiye’de faaliyet gösteren bir kısım üniversitede AB tanıtımı amaçlı konferans ve tanıtım günleri düzenleme çalışmaları ise devam etmektedir.