Omurilik Felçli Bireylerin Bağımsız Yaşamlarının Desteklenmesi için Çalışma Ağı Projesi

Omurilik Felçli Bireylerin Bağımsız Yaşamlarının Desteklenmesi için Çalışma Ağı Projesi

 

 

 • Proje Adı: Omurilik Felçlisi Bireylerin Bağımsız Yaşamlarının Desteklenmesi için Çalışma Ağı
 • Fon Sağlayıcı Kuruluş: Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Ortak Finansmanı
 • Proje Referans No: TR2009-01.35.01-04-483
 • Proje Ortakları: Türkiye Özürlüler Eğitim ve Dayanışma Vakfı (ÖZEV), Türkiye Omurilik Feçlileri Derneği (TOFD), FLM ve ASPAYM-MADRID
 • Proje Uygulama Yeri: Ankara, İstanbul ve Madrid
 • Proje Süresi: 16 Ay
 • Uygulama Dönemi: 15.08.2013 – 15.12.2014
 • Proje Bütçesi:97.492,50 EURO

 

Proje Hakkında

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, “Engellilerin Toplumsal Entegrasyonunun Geliştirilmesi (IDP) Hibe Programı” tarafından desteklenen “TUTORS: Network for Promoting The Personal Autonomy of Persons with Spinal Cord Injury” (TUTORS: Omurilik Felçli İnsanların Kişisel Özgürlüklerinin Desteklenmesi Ağı) projesi 15 Ağustos 2013 tarihi itibariyle başladı.

Uluslararası ortaklıklarla yürütülen projenin ortakları arasında İspanya’da faaliyet gösteren Foundation for Spinal Cord Injured, yine İspanya’da engelliler alanında çalışan ASPAYM, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD) ve Türkiye Özürlüler Eğitim ve Dayanışma Vakfı (ÖZEV) bulunmaktadır.

Omurilik felçli olan, özellikle yakın zamanda omurilik felci geçiren insanların kişisel özgürlük ve bağımsızlıklarını kazanmalarına destek olunması ve toplumda aktif olarak yer almalarını sağlayabilmek projenin genel amacını oluşturmaktadır.

Engelli kişilerin aktif şekilde toplumsal yaşamda olabilmelerinin en iyi yolu bağımsız hayattan geçer. Bu bağlamda omurilik felçlisi engelli bireylerin kişisel bağımsızlıklarının güçlendirilmesi, bu kişilerin toplum hayatına tümüyle entegre olmalarını sağlamada bir dönüm noktasıdır.

Bu öncelik göz önüne alınarak, proje “rehberlerin” (akran danışmanlarının) pratik uygulamalarının Türk sivil toplum kuruluşlarına aktarılmasını amaçlamaktadır. Bu anlamda hedef, özellikle yeni omurilik felçlisi olmuş kişilerin, kendine yeterliliklerini arttırmayı yardımcı olmak, toplumda aktif rol almalarını sağlamada bu şekilde

Bu amaca ulaşabilmek için karşılaşılan sorunların çok boyutluluğunu ve tüm yönlerini göz önüne almak en önemli noktaların başında gelmektedir. Sivil toplum kuruluşları ve omurilik felçli insanların yerel otoritelerle/siyasi kurumlarla diyalog kurabilmeleri, haklarını etkili olarak yasal zeminlerde arayabilmeleri ve karar alma süreçlerine aktif olarak katılabilmeleri için kapasitelerinin arttırılması, yönetimsel ve teknik olarak desteklenmeleri gerekmektedir.

Proje faaliyetleri kapsamında;

 • İspanya’nın Madrid şehrinde ön çalışma ziyareti gerçekleştirilmesi, İspanya’daki uygulamalar hakkında bilgi alınması
 • Eğitim programının Türkiye koşullarına ve rehber-rehberlik edilen bireylerin ihtiyaçlarına göre uyarlanması
 • Periyodik bülten
 • Facebook’ta bir çalışma platformu kurulması
 • İstanbul’da bir sempozyum gerçekleştirilmesi

faaliyetleri yer almaktadır.

Proje faaliyetleri kapsamında beklenen sonuçlar;

 • Sosyal kurumlar arasında çalışma ağlarının arttırılması ve bunun görünürlüğünün iyileştirilmesi
 • Engelli kişilerin kendine yeterliliklerini iyileştirmek ve becerilerini ortaya çıkarmak için sosyal kurumları yetkilendirmek
 • Engelli kişilerin bağımsız yaşam kapasitelerini iyileştirmek
 • Sosyal kuruluşlar, kamu otoriteleri ve engelli kişilerin yaşam kalitelerini iyileştirmek için konuyla ilgili diğer taraflar arasında diyalogu iyileştirmek
 • Omurilik felçlisi bireylerin bağımsızlığını destekleyen inisiyatif ve faaliyetler hakkında veri ve bilgileri paylaşmak

Projenin faaliyet alanları İspanya, İstanbul ve Ankara’da gerçekleşecektir.