Engelli Ayrımcılığını Deşifre Et Projesi

Engelli Ayrımcılığını Deşifre Et Projesi

 

 

  • Proje Adı: Engelli Ayrımcılığını Deşifre Et
  • Fon Sağlayıcı Kuruluş: T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı
  • Proje Referans No: 2014/2 GPDP-919
  • Proje Ortakları: Türkiye Özürlüler Eğitim ve Dayanışma Vakfı (ÖZEV
  • Proje Uygulama Yeri: Ankara
  • Proje Süresi: 8 Ay
  • Uygulama Dönemi: 01.01.2015 – 01.08.2015
  • Proje Bütçesi: 85.000,00 TL

 

Proje Hakkında:

Proje,(başta çoklu dezavantajlı yaşayan olmak üzere) engellilerin; Anayasa, yasalar ve ülkemizin taraf olduğu uluslar arası sözleşmeler ile sağlanan eğitim, erişim, çalışma hayatı ve sosyal güvenlik haklarından ayrımcılığa uğramadan, ne ölçüde yararlanabildiğinin ölçülerek-izleneceği, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden STK’ların, izleme çalışmalarına dahil olacağı bir çalışma programına sahiptir. Yapılacak bu çalışmalar sırasında ,  tespitler doğrultusunda oluşturulacak raporlar, Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği’nin ilgili komisyon ve komitelerine, engellilik üzerine faaliyet gösteren uluslararası STK’lara, Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyonu başta olmak üzere ilgili Komisyonlara,  Aile ve sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gibi ilgili bakanlıklara sunulacaktır.

Uluslararası ve ulusal mevzuat kapsamında yapılan raporlamalar, ülkelerin politikaları üzerinde ciddi etki yaratan, STK’lar ile karar vericilerin işbirliğiyle çözüm süreçlerini doğuran bir yöntem haline gelmiştir. Bu olgu, projenin çıkış noktasını oluşturmuştur.

Projede raporlama çalışmalarının dışında ve paralellinde, kamusal duyarlılık yaratma, çözüm önerileri üretme ve önerilerin hayata geçirilmesi için idari girişim ve lobi faaliyetleri de öngörülmektedir.